O mně a kontakt

Jmenuji se Milan Sperát a věnuji se již několik let marketingu pro internetové obchody. Marketing, a s ním spojená psychologie prodeje, je mým velkým koníčkem již od studentských let. 

V rámci studia maturitního oboru Podnikání jsem se zúčastnil marketingové soutěže Business Point, kterou pořádala Podnikatelská fakulta VUT Brno. S vyznamenáním jsem složil maturitní zkoušku, mimo jiné z předmětů, jako jsou marketing, ekonomie, management, a dále z praktické části, která obsahovala tvorbu a obhajobu reálného podnikatelského záměru. V mém případě jsem vytvořil a obhájil podnikatelský záměr s kamennou prodejnou oděvů a internetovým obchodem.

Marketing je můj koníček, fascinuje mě, jak často se s ním setkáváme v běžném životě, aniž bychom o tom věděli. Cílem mé práce je pomoci internetovým obchodům získat více objednávek, a tím více peněz. Tyto peníze by totiž lidé stejně utratili, akorát u jiného prodejce, který bude přesvědčivější a bude je více motivovat k nákupu. 

Při své práci dbám na odbornost a kvalitní služby. Nejsem jako ostatní marketingoví poradci a konzultanti, kteří si řeknou o tučnou hodinovou sazbu nebo několikanásobně více peněz za podobné služby, které nabízím já.

Budu se těšit na naši budoucí spolupráci,

11667956_1694689434084749_1351865393_n-2

Milan Sperát
IČ 03031152
Mobil: 739 101 109
e-mail: sperat.milan@email.cz